שיתוף ציבור - יוסוף עספור
שיתוף ציבור - תמר ברגר
שיתוף ציבור - ענת רודניצקי ולביא ונונו
שיתוף ציבור - עמית גילוץ ואדם אלוני
שיתוף ציבור - עורווה סוויתת
שיתוף ציבור - סלה-מנקה
שיח גלריה בתערוכה קומפוזיציה לשתי קומות ומסדרון מאת אמנון וולמן
 
Social Work and Social Activism עבודה סוציאלית ואקטיביזם חברתי
Related:

Neighborhood as a Global Arene

   השכונה כזירה גלובלית

 

 
Tattoos קעקועים
Related:

Neighborhood as a Global Arene

   השכונה כזירה גלובלית