שיתוף ציבור - יוסוף עספור
שיתוף ציבור - תמר ברגר
שיתוף ציבור - ענת רודניצקי ולביא ונונו
שיתוף ציבור - עמית גילוץ ואדם אלוני
שיתוף ציבור - עורווה סוויתת
שיתוף ציבור - סלה-מנקה
Experimental Israel - Assif Tsahar ישראל הנסיונית - אסיף צחר
 
Experimental Israel - Assif Tsahar - Improv 1 ישראל הנסיונית - אסיף צחר - אלתור 1
 
Assif Tsahar Solo אסיף צחר - סולו