Experimental Israel - Kiki Keren-Huss
ישראל הנסיונית - קיקי קרן-הוס
16:05, 03.10.2016
Halas

PSX_20160123_102707

חברות וחברים – חזרנו!!!!!

רדיו חאלאס יתחיל לשדר לייב מהאולפן במרכז לאמנות דיגיטלית במסגרת הפרויקט Experimental Israel. המלחין והחוקרדר אופיר אילזצקייארח כל שבוע מוזיקאי או דמות אחרת המקושרת לסצינה הנסיונית בישראלבאמצעות שיחות עם האמנים והזמנת קטעים מקוריים פרי עטם שיוקלטו באולפן החדש של רדיו חאלאסיבקש הפרויקט לתהות על קנקנה של המוסיקה הנסיונית בכללוהישראלית בפרט.

המפגשים השונים לא רק ינסו לשרטט את קווי המתאר של כל אמנית ואמןאלא גם ליצור נרטיב מתמשך הממקד בכל מפגש את השאלה קצת יותרהפרויקט לא יבקש בהכרח לענות על כל השאלות או אפילו המרכזיותאלא ישמש צילום מסך” של הסצינה הנסיונית בארץ אשר יאפשר שיח עמוקמודע ומפותח יותר בנושא.

המפגשים יערכו כולם באולפן רדיו חאלאס שבמרכז לאמנות דיגיטלית בחולוןיהיו פתוחים לקהל הרחבוישודרו בשידור חי ברדיו חאלאסאחת לחודש יפגשו מס‘ אורחים בפרויקט לקונצרט קצרשגם הוא יוקלט וישודר מאולפן רדיו חאלאס ויהיה פתוח לקהל הרחבפרטים אודות הפרויקט ניתן למצוא באתר המרכז לאמנות דיגיטלית, ובעמוד הפייסבוק של הפרויקט.

הפרויקט יוצא לפועל בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות.

*

רביעי – 12.07.2017 – דניאל ברנוב

*

תכניות העבר

דניאל ברנוב

12.07.2017

To the Interview Page

*

 יואב ביירך

05.07.2017 

To the Interview Page

*

מיכל אופנהיים ודניאל לנדאו

13-06-2017

To the Interview Page

*

מאיה פליקסברודט

01.06.2017

To the Interview Page

18:17, 31.10.2014
Kiki Keren-Huss

Screenshot_2014-12-29-21-50-40_1

המחשבה על יצירה שהיא יומן מלווה אותי כבר מספר שניםמאז ומתמיד אני נוהגת להשתמש בסביבה הקרובה ביותר כלומר בבית ובכל הקשור איליוובשגרת היומיוםכמאגר לחומרי גלםאו כחומר הגלם העיקרי שלי ליצירה.

זמן רבהתחבטתי בסוגיה כיצד יוצרים יומן במוסיקה כאשר מצד אחד מדובר בתיעוד של יומיום ומאידך במעקב אחר זרם אסוציאציותאל הפתרון הגעתי עם רכישתו של טייפ DAT קטן אשר איפשר לי להשתמש בקולות הבית עצמםללא תרגום.

קבעתי נקודת התחלה – יום ראשון 27.1.02 והתחלתי בתיעוד.

A Diary - Feb 24 - March 3 - 2002

 A diary using sound

יומן 24 לבפרואר - 3 למרץ 2002

יצירה שהיא יומן

A Diary - Feb 17 - Feb 23 - 2002

 A diary using sound

יומן 17 לבפרואר - 23 לפברואר 2002

יצירה שהיא יומן

Tale Twist - Requiem 4 Humanity Experimental
Related:

Set

 
Tale Twist - No No Mix
 
Tale Twist Live set on Halas - 2017 June 04