16:05, 03.10.2016
Halas

PSX_20160123_102707

חברות וחברים – חזרנו!!!!!

רדיו חאלאס יתחיל לשדר לייב מהאולפן במרכז לאמנות דיגיטלית במסגרת הפרויקט Experimental Israel. המלחין והחוקרדר אופיר אילזצקייארח כל שבוע מוזיקאי או דמות אחרת המקושרת לסצינה הנסיונית בישראלבאמצעות שיחות עם האמנים והזמנת קטעים מקוריים פרי עטם שיוקלטו באולפן החדש של רדיו חאלאסיבקש הפרויקט לתהות על קנקנה של המוסיקה הנסיונית בכללוהישראלית בפרט.

המפגשים השונים לא רק ינסו לשרטט את קווי המתאר של כל אמנית ואמןאלא גם ליצור נרטיב מתמשך הממקד בכל מפגש את השאלה קצת יותרהפרויקט לא יבקש בהכרח לענות על כל השאלות או אפילו המרכזיותאלא ישמש צילום מסך” של הסצינה הנסיונית בארץ אשר יאפשר שיח עמוקמודע ומפותח יותר בנושא.

המפגשים יערכו כולם באולפן רדיו חאלאס שבמרכז לאמנות דיגיטלית בחולוןיהיו פתוחים לקהל הרחבוישודרו בשידור חי ברדיו חאלאסאחת לחודש יפגשו מס‘ אורחים בפרויקט לקונצרט קצרשגם הוא יוקלט וישודר מאולפן רדיו חאלאס ויהיה פתוח לקהל הרחבפרטים אודות הפרויקט ניתן למצוא באתר המרכז לאמנות דיגיטלית, ובעמוד הפייסבוק של הפרויקט.

*

התכניות הקרובות  

חמישי – 01.06.2017 – מאיה פליקסברודט (התוכנית תשודר ב-16:30!!)

שלישי 13.06.2017 – מיכל אופנהיים ודניאל לנדאו (התכנית תשודר ב-14:00!!)

חמישי – 06.07.2017 – יואב ביירך

*

תכניות העבר

25-04-2017

דרור אלימלך

To the Interview Page

*

18-05-17

אסיף צחר

To the Interview Page

Improv 1Improv 2

*

22-03-17

רונלד בורסן

To the Interview Page

Improv

*

15-03-17

אלברט בגר

To the Interview Page

Improv 1, Improv 2Improv 3

*

28-02-17

מעיין צדקה

To the Interview Page

Improv 1, Improv 2Improv 3

Experimental Israel - Dganit Elyakim - Improv

10 Thumbs 2 Left Hands

ישראל הנסיונית - דגנית אליקים - אלתור
Experimental Israel - Dganit Elyakim
ישראל הנסיונית - דגנית אליקים
17:37, 06.10.2015
Dganit Elyakim

Extended

 

_Extended / Dganit Elyakim

_Extended is a library in constant expansion covering extended technics on various instruments. It is a unique project created in collaboration with Halas and HaTeiva concert hall.

Extended’s first guest is the cellist Dan Weinstein, to whom we owe the idea of starting the library with natural harmonics for cello, an extended technic that, by now, is almost a convention and is used by composers quite frequently. It will be followed by a chapter on artificial harmonics, so stay tuned (and off-key!). If you want to skip the blah-blah just scroll down to listen and download the samples.

10:23, 15.10.2015
Ophir Ilzetzki

Spotlight - ophir and adam

Listen to Spotlight

“You can’t imagine what that piece made me feel… but, what is it about actually?” This sentiment is probably the most common reaction I get to my piece, Spotlight. “Surely, there’s an element of prayer here?” or: “the piece tries to juxtapose between the divine and the earthly… right?” It’s usually at this point that I find myself fumbling in words, trying to express possible meanings the piece might or might not have: “The piece is about high and low, and emotions… and yet, about nothing; I mean, it’s about the performers… and how they make sound… even when they aren’t making any sound… it’s about their reactions to one another and their reactions to the tape sounds, or, or, uhm… silence… it’s about their own emotions, or what it means to be a performer…” It’s usually right around this point that I wish I hadn’t opened my mouth in the first place. I mean, yeah, sure, Spotlight is about all of these things, but yet about none of them. The truth of the matter is that the idea, as is usually the case with me, came as a feeling: The first image I had was that of two performers dancing in slow motion, in complete silence, under a direct light. Calling it a dance is perhaps misleading, because the performers are actually mimicking a performance, possibly even the same performance they are performing right there… CUT TO: stark darkness, sounds of emaciated House beats blasting from speakers, and slightly softer… those same two performers playing crude materials with a dark undertone. That was the idea that sparked Spotlight into being – and it is from this seed that an entire piece was constructed, in many ways to serve the aforementioned dramatic moment that both initiates and concludes the journey of the piece.

1000 stars - Night Parade פסטיבל 1000 הכוכבים - תהלוכת הלילה
Related:

Parade of the tribes in the streets of Arba Minch – 1000 stars festival, Arba Minch, South Ethiopia, the night of the festival.חמישים ושישה שבטים מדרום אתיפיה במשך שלושה ימים –  פסטיבל 1000 הכוכבים משנת 2008

תהלוכת השבטים בלילה שלפני פתיחת הפסטיבל

 

 
1000 Stars Festival - Day 1 Part 1 פסטיבל 1000 הכוכבים - יום 1 חלק 1
Related:

Festival opening speach – Gomo Gofa Zone Administrator, Elders Blessing – Gamo Elders.    Gamo, Gofa, Gofa, Gidicho, Zaise, Oida, Eka Dema (deramalo) Association Music Group, Gamo – Chencha Association Group, Gamta – Zigiti Association Music Group, Hararw Association Music Group, Dita Association Music Group, Zala Kemba Association Music Group, Erbore, Halaba, Mashola, Nao, Yem, Kusme, Hamer, Tembaro, Surma, Gedeo, Tsemay, Berayle, Guraghe, Karo, Bench, Dawuro, Male, Kore, Mesiye, Kembata, Debose, Mursi, Meinit, Konso, Silte Sidama, Kebbena, Kenebata, Ari, Shekkicho, Chara, Bodi, Konta, Oromo (Bprena Zone), Kenya ( Northern Kenyans), Dime, Burji, Derashe, Kafficho, Mareko, Bena, Basket, Donga, Sheko, Hadiya, Dasenech, Dizi, Mejenger, Ngangetom, Woliata.    About Arba Minch Festival of Music and Dance    “it would have taken months of travelling to have seen half of these amazing people” – Dan Harper, VSO worker    The Festival of 1000 Stars is organised by the Global Music Exchange and Gughe Music and Arts Association, and is funded by the Christensen Fund.    The festival aims to promote the rich cultural diversity of peoples of Southern Ethiopia, and encourage respect and appreciation for their fascinating and varied heritage. It has been growing year on year since 2003. Last year 45,000 came to enjoy the richness of talent and encourage the performers to greater heights.    “It felt like the friendliest festival in Africa” – Su Hart    The 2008 festival took place on 13th-15th December in the Rift valley, Arba Minch, Ethiopia: one day’s drive from Addis.  חמישים ושישה שבטים מדרום אתיפיה במשך שלושה ימים –  פסטיבל 1000 הכוכבים משנת 2008

 
1000 Stars Festival - Day 3 Part 3 פסטיבל 1000 הכוכבים - יום 3 חלק 3
Related:

Musicians from the following tribes:  GEDEO, TSEMAI, BIRAYLE, GURAGHE, KARO, BENCH, DAWURO, YAKIMA ASSOCIATION MUSIC GROUP, GAMO GOFA ZONE.  Festival Closing Speeches:  GAMO ELDERS, TADEASSE WOLDE (PHD), TESFAYE BELJIGE (ZONE ADMINISTRATION, PUBLIC RELATION).    About Arba Minch Festival of Music and Dance    “it would have taken months of travelling to have seen half of these amazing people” – Dan Harper, VSO worker    The Festival of 1000 Stars is organised by the Global Music Exchange and Gughe Music and Arts Association, and is funded by the Christensen Fund.    The festival aims to promote the rich cultural diversity of peoples of Southern Ethiopia, and encourage respect and appreciation for their fascinating and varied heritage. It has been growing year on year since 2003. Last year 45,000 came to enjoy the richness of talent and encourage the performers to greater heights.    “It felt like the friendliest festival in Africa” – Su Hart    The 2008 festival took place on 13th-15th December in the Rift valley, Arba Minch, Ethiopia: one day’s drive from Addis.  חמישים ושישה שבטים מדרום אתיפיה במשך שלושה ימים –  פסטיבל 1000 הכוכבים משנת 2008