קליקים של עכבר, מחשב
Computer Mouse clicks
מקלדת מחשב
Computer keyboards
מפתחות
Keys
סוס וכרכרה
Horse and Carriage
פרסות סוס
Horseshoes
חריקת דלת גדולה מברזל
Door squeak, heavy, metal
נשיפה, פה, קצר
Mouth blow, short
מילוי פח ממתכת
Filling metal can
ניקוי אבק 4
Dusting (04)
ניקוי אבק 3
Dusting (03)