אמזונס, ג'ונגל, יום, צרצרים, ציפורים
Amazonas, jungle, day, crickets, birds
אמזונס, ג'ונגל, יום, צרצרים, ציפורים, יתושים
Amazonas, jungle, day, crickets, birds, mosquito
רחוב, עיר
Street, City
סקייליינר, עיר, סאו פאולו 2
Skyliner, City, Sao Paulo 02
סקייליינר, עיר, סאו פאולו 1
Skyliner, City, Sao Paulo 01
רום טון, טיפות על ברזל
Room tone, Drops on metal
רום טון, ציפור, תנועה רחוקה
Room tone, Bird, Distant Traffic
רום טון, ציפור
Room tone, Bird
רום טון, חתול, מיאו
Room tone, Cat
מסעדה - עמוסה
Restaurant - Busy