שיתוף ציבור - גמלאים 1
 
In Conversation with Amnon Wolman שיחה עם אמנון וולמן
 
Social Work and Social Activism עבודה סוציאלית ואקטיביזם חברתי
Related:

Neighborhood as a Global Arene

   השכונה כזירה גלובלית